Spiderman Cgc White

Cover Artist > John Romita Sr. (1/4)

 • Amazing Spider-man #71 Cgc 7.0 White
 • Thor #128 Cgc 8.5 White
 • Thor #142 Cgc 7.5 White
 • Strange Tales #154 Cgc 9.2 White
 • Strange Tales #154 Cgc 9.2 White
 • Amazing Spider-man #400 White Die-cut Cgc Ss 9.6 Signed Romita Sr Marvel Variant
 • Thor #142 Cgc 7.5 White
 • Thor #128 Cgc 8.5 White
 • Strange Tales #152 Cgc 7.5 White
 • Strange Tales #148 Cgc 8.0 White
 • Amazing Spider-man #71 Cgc 7.0 White
 • Thor #132 Cgc 8.5 White
 • Amazing Spider-man Annual #3, Cgc 8.5, White Pages
 • White Pages! Amazing Spider-man #166 Cgc 9.6 Lizard & Stegron
 • Amazing Spider-man #71 Cgc 7.0 White
 • Strange Tales #148 Cgc 8.0 White
 • Strange Tales #154 Cgc 9.2 White
 • Thor #145 Cgc 8.0 White
 • Thor #132 Cgc 8.5 White
 • Thor #128 Cgc 8.5 White
 • Marvel Amazing Spider-man #63 Cgc 4.5 Vulture Appearance, 1968 Off White
 • Thor #132 Cgc 8.5 White