Spiderman Cgc White

Character > Amazing Spider-man

  • Amazing Spider-man #122 Cgc 8.5 White Pages // Death Of Green Goblin 1973
  • Amazing Spider-man #50 Cgc 6.5 White Pages // 1st Appearance Of Kingpin 1967
  • Amazing Spider-man #62 Cgc 9.8 White Pages // Medusa Cover/appearance
  • Amazing Spider-man #300 Cgc 9.6 White Pages // Origin/1st Full Appearance Venom
  • Amazing Spider-man #1 Cgc 9.0 White Pages // Golden Record Reprint 1966